بدینوسیله از جوانان جویای کار ساکن تبریز که حداقل 3 ساعت در شبانه فرصت فعالیت دورکاری در زمینه وب  و درج اطلاعات و فایل گذاری در سایت هارا داشته باشند دعوت به همکاری می نمایند.

متقاضیان مشخصات، تحصیلات و اطلاعات تماس خودرا از قسمت «تماس با ما» ارسال یا به آدرس info [at] niazfaraz.com ایمیل نمایند.