کارخانه چسب هل 300 نفر ویزیتور فعال (آقا) ، زیر 33 سال، جهت ویزیت کلیه شهرهای ایران (ترجیحاً با وانت) استخدام می کند.

حقوق و مزایا طبق قانون کار + حق مأموریت + پورسانت